2 תשובות
קרקרים מים ולסחוט לימון בתוכם
תשתי קולה זה יעבור