4 תשובות
בראשון יוצאים 2.
יום ראשון
בראשון
ראשון הקרוב
^-^
הלילה חגיגה