2 תשובות
-4 וחצי בערך...
אני שמה עדשות.
-4.5 עד -5 בערך