2 תשובות
אני בת...
תספר להם שאתה מרגיש שאתה לא מתחבר לילדים שבבית ספר ואתה רוצה התחלה עם ילדים אחרים ורוצה לעבור בית ספר.