3 תשובות
ערוץ 3 hot ב20:15 (כבר שודר)
שודר לפני שעה ב20:15
מחר יש שוב את פרק 4 ב20:15 ואחריו יש את פרק 5
ערוץ שלוש בשעה- 22:15.