3 תשובות
כן זה בסדר
זה היה במקרר? אם כן זה בסדר גמור.