תשובה אחת
כן, הוא יכול ואז כל הבעיות יפתרו בעולם, רק כלבה קטנה תתפוצץ בהריון.
צער בעל,חיים