תשובה אחת
ממש בלי קשר! נקודות חן הן לא תורשתיות.
יהודית