3 תשובות
רק את וכל הבנות בעולם.
בערך, רק כולן
סיפור חיי.