2 תשובות
במתכונת של יום שישי. ערב חג הכוונה שסוגרים מוקדם בערך 3 4 וכנל לאוטובוסים
בערך כבר בארבע החנויות נסגרות, אני מעריך ששעה, שעתיים לפני כניסת החג.