2 תשובות
אחזיר
כשאת מדברת בלשון עתיד בגוף ראשון (אני, אנחנו וכ'ו) תמיד כותבים עם א' ולא עם י'
אני אחזיר, אני אקח, אני אלמד.
כמדברים בגוף שני (אתה, הם, היא, אתם וכ'ו) אומרים וכותבים הוא יחזיר, הוא יקח, הוא ילמד וכן הלאה
עצה לחיים: שימוש באותיות אית"ן זה סקסי.