תשובה אחת
את נחש

סתם זה איזה בלוטות שמפרישות שפריץ של רוק, תפהקי בצורה אחרת.. רציני
אנונימי