10 תשובות
בלי בגדים
ברור שבלי
כנראה שעם
לרוב בלי.
היהודים קוברים אותם עם תכריכים, הנוצרים קוברים אותם עם בגדים.
תלוי בדת, יש דתות שלמשל מאמינות שיש להשאיר כל אדם במצב המקורי ולגעת בו זה בעצם "לחלל את המת".
בלי
אצל היהודים קוברים עם תכריכים..
מה זה תכריחים?
אנונימית