7 תשובות
שואל השאלה:
1. ציין שניים מחטאי ישראל במדבר המוזכרים בספר יהושע והקשרם.
2. מי ביקש חסד תמורת חסד, ומי נענש על חטאו בדרך של "מידה כנגד מידה"?
3. מתי ירדו אבנים מן השמיים, ומתי פקד יהושע להקים גל אבנים?
4. בשני מקרים הוזכר ניצחון ישראל על סיחון ועוג, אלו הם?
5. ציין 2 מקרים שבהם ערך יהושע מסע לילה לקראת מלחמה?
6. ציין 3 דברים בספר יהושע שנעשו כזכרון לדורות הבאים.
7. מתי הוזכר חטאו של עכן מלבד בפרק ז', ולשם מה הוזכר?
8. ב-3 מקומות וב-3 שלבים חולקה הארץ לשבטי, מהם המקומות ולמי חולקה בכל שלב?
אלה השאלות שלא הצלחתי לענות עליהן כי זה קשה לי מדי.
מי שעונה לי על זה מלך !
נעמה
אענה לך חלקית, כי קצת קשה לענות בשלוף ב22:00 בלילה
יש שאלה או שתיים שאני לא זוכרת.. שיהיה בהצלחה :)
ותלמדי טוב, ספר יהושע הוא אחד הספרים הנחמדים, תקראי ויהיה בסדר

1. חסד תמורת חסד – זאת רחב , מידה כנגד מידה – עכן מועל בחרם (של העם) והעם הורג אותו
2. במלחמה נגד 5 המלכים ה' הוריד מטר של אבנים מהשמיים, יהושע בנה גל של אבנים אחרי שהורידואת גופתו של מלך העי, אסור להלין גופה בלילה לכן הוא ציווה להוריד את הגופה ולהקים שם גל אבנים
3. מסע לילי - נגד העי (יהושע הפתיע אותם) ונגד מלכי הדרום
4. זיכרון לדורות הבאים: 12 אבנים (לזכר הנס של הירדן), גלעד על מקום מותו של מלך העי,
שכחתי את השלישי
5חלוקה לשבטים קודם קיבלו גד ראובן וחצי שבט המנשה (בעבר הירדן המזרחי)
אח"כ יהודה ואפרים וחצי המנשה (איזור חברון)
ולבסוף שמעון, זבולון יששכר אשר נפתלי ודן
6. אזכורים למעשה עכן בן כרמי, התכוונת בתנ"ך עצמו, כן?
ספרי דברי הימים – תולדות שבט יהודה (עכן משבט יהודה)
ספר הושע עמק עכור שהפך לפתח תקווה (המקום בו היה המקרה "עכור" הופך לפתח תקווה")
אורטל
מה היה התכסיס של יהושע?
נועה
מה היה התכסיס של יהושע יש לי מבחן תעזרו לי ומה זה רחב?
נועה
7. זה בפרק כב' כששלחו את פינחס בן אלעז בן אהרון הכהן ו10 נשיאיי בית אב לשיבטי ראובו גד וחצי שבט המנשה בעקבות המזבח שבנו.. ואז הם שאלו אותם אם הם עושים כמו מעשה עכן תראו בפסוק כ'!
אביתר מיימון אשדוד
מה היה התכסיס של יהושע?
תשובה: במלחמת העי יהושוע אמר ששלוש אלך אנשים יבואו מקדימה ואז יברחו בכאילו ויהושוע היה איתם ואז אבמצע שהם יברחו אז החמש אלף איש(שיהושוע שם אותם במערב לעיר ) יבואו מאחורה כשהעיר תהיה ריקה (כי אנשיי העיי רודפים אחריי השלוש אלף (עם יהושוע) אז הם ישרפו את העיר וכשהקבוצה עם יהושוע תראה את העשן שעולה מן העיר(זה הסימן) אז יהושוע ירים את הכידון שלו ואז הם יסתובבו( הקבוצה של יהושוע) ויתקיפו את אנשי העיי ואז אנשיי אעי יהיו חסומים משניי הצדדים גם מאחורה וגם מקדימה. ויש כאלה שאומרים שהייתה עוד קבוצה קטנה שסימנו לחמש אלף שאנשיי העי ברחו כי הם (החמש אלף) לא יכלו ליראות אותם כי הם היו מאחורה
אביתר מיימון
בן כמה היה יהושע כאשר מת
אריאל חסיד