2 תשובות
אנונימית
ראשון חתם דוד בן-גוריון, שחתימתו חורגת מהסדר האלפביתי. ואומרים שהם התעצבנו על זה שזה לא לפי הא'-ב' והוא הורס את הסדר אז הם לא חתמו.