11 תשובות
נאמנה בכללי ונאמנת סטיפס כי זה סמיכות.
נאמנה.
Aro
נאמנה

נאמנת סטיפס

מוסיפים את ה ת' כדי לעשות יחס בין המילים
נאמנת או נאמנה למישהו
שואל השאלה:
את הנאמנה ידעתי בכללי אבל כל פעם אני רואה כותבים משהו אחר ממ בנוגע לסטיפס כאילו
כותבים נאמנה.
תלוי לפי המשפט שלך..
לדוגמא:
היא אתמול הייתה נאמנת ועכשיו כבר לא-המישפט בעבר.

היא נאמנה לחברים שלהם-המישפט בהווה.
^
זה לא נכון נאמנה נשאר גם בעבר הווה עתיד אותו פועל
אין כזה דבר נאמנת.
חוץ מצירוף סמיכות.
נאמנה ברגיל
נאמנת סטיפס כי זה צירוף סמיכות
נאמנה.
נאמנה אומרים בדרך כלל
הנאמנת ה ת' זה של היחס בין המילים