תשובה אחת
ברברי, ה' באייר 22, תל אביב
גוצ'י, ה' באייר 26, תל אביב
בוטיק אברהם, ה' באייר 26, תל אביב
מיכל ומורן, ה' באייר 24, תל אביב
אמור-גברים, ה' באייר 72, תל אביב