תשובה אחת
את יכולה לעשות שירות לאומי בבית חולים, אם את רוצה ללמוד ולהיות בעתיד פקידה \ מזכירה רפואית.