2 תשובות
בבני ברק בראש השנה כל החנויות עד 1 - 12 מקסימום בצום גדליה מהצהרים פתוח.
שאר הערים אני חושב שדומה בראש השנה אבל בצום גדליה פתוח רגיל.
חג שמח!
אנונימי