תשובה אחת
איפה מצויינת השעה? לצד ההודעה? למה הכוונה "כשהטלפון כבוי"? הכוונה שהטלפון כבוי לגמרי או שהכוונה שמסך הטלפון כבוי? אם כוונתך היא כשהטלפון כבוי לגמרי, יכול להיות שמוצגת לצד ההודעה השעה שבה ההודעה התקבלה במכשיר.

תבדקי ביומן השיחות, תיכנסי להודעה כלשהי ששלחו לך ותבדקי מה השעה המצויינת לצד (ליד) ההודעה.