2 תשובות
נראה לי הזוהר הצפוני
בקוטב הצפוני אין ימים ולילות אלא שכל אחד מהם נמשך חצי שנה