6 תשובות
כע
ה אומר שההעודה נשלחה והיא לא קיבלה אותה
שהיא לא הגיעה
ההודעה נשלחה, פשוט הטלפון כבוי או האינטרנט כבוי.
Aro
וי אחד - הודעה נשלחה לשרת
וי שני - נשלח לפאלפון
שני וי בצבע כחול נשלח ונקרא
ההודעה נשלחה אבל מי ששלחת לו לא קיבל אותה