תשובה אחת
בורחת מהבית אבל זה מה שאני אייתי עושה את תעשי מה שאת רוצה!