4 תשובות
חאקי אבל זה צבע, לא?
אממ בשבט הדר בדרך כלל יש בתחילת שנה
בצבי
בגדי צבי מוכרים מלא זמן וגם בשבט הדר יש יריד של מכירת חאקי