4 תשובות
I better disappear
החיים הם כמו מבוך שלא נגמר, כשאתה נכנס עליו אתה לא יכול לצאת.
טובים החיים כמוות וטוב המוות כמוות
Every human walks around with a certain kind of sadness. They may not wear it on their sleeves, but it's there if you look deep.