תשובה אחת
נראה לי בגלל המזג אוויר שהוא לא החלטי כזה