תשובה אחת
don't hate me, just love me
don't hate that you love me
באותו הנושא: