תשובה אחת
יכול להיות בקניון רמת אביב? מה שבטוח שזה יקר.