תשובה אחת
לעשות סוג של פתיח מצחיק כזה וכל פעם לשנות (מיני מערכון)