תשובה אחת
כנראה מכירים הרבה אנשים, או שמבקשים מאנשים לעקוב אחריהם