3 תשובות
כמעט כל שיר ישראלי זה אהבה נכזבת... או אהבה מאושרת..
בדד אלך - של זוהר ארגוב
נפלת חזק- של איפה הילד
אינך יכולה של החלונות הגבוהים
נורית אכלה התפוח משהו. לא זוכרת איך קוראים לזה
חיכיתי חיכיתי בכיתי בכיתי ומי לא בא מיכאל.
ההכי אהבה נכזבת שאני מכירה