תשובה אחת
גם לזוג שהם אחים יכול לצאת ילד תקין פשוט הסיכויים נמוכים אצלכם אני חושב סיכוי נמוך אבל יותר מסתם זרים