תשובה אחת
תחפשי באיטרנט, אולי יש לך סיכוי למצוא באנגלית. זאת סדרה לא כזאת חדשה אז אני לא חושבת שתמצאי בעברית.