3 תשובות
107? אני חושבת כי כל חומר מורכב מאטום שונה אז
אבל אני לא בטוחה כי אני בדיוק לומדת את אותו החומר
אני חושבת ש107
1. ליסודות יש רק סוג אטומים אחד. לתרכובות לעומת זאת יש סוג אחר וכו'..