תשובה אחת
שלום רב,

סע' 5 (1) לחוק יחסי ממון תשל"ג-1973 קובע כי נכסים אשר היו בבעלותו של אחד מבני הזוג ערב הנישואין, ישאר בבעלותו של בן הזוג אשר הביא איתו לנשואין נכס זה, גם לאחר הנישואין.
זו לשון החוק.
למרות האמור לעיל, לקביעה זו יש חריגים רבים. לדוגמה אם שני בני הזוג השקיעו בנכס יחדיו לאחר זמן. אם המשכנתא שולמה על ידי שני בני הזוג, אם אחד מבני הזוג הביע רצון לשיתוף בנכס ולו ע"י מעשים ועוד.
על כן רצוי ומומלץ:
א. לערוך הסכם ממון ולאשרו בבית המשפט לגבי הנכס.
ב. לערוך הסכם הלוואה מסודר עם הבת. (אגב אם תשלומי ההלוואה ישולמו מהחשבון המשותף לבת ולבעלה ייתכן ויווצרו בעיות בהמשך)
ג. לרשום הערת אזהרה לגבי הנכס.
ד. להיוועץ עם עו"ד הבקיא בתחום דיני המשפחה.

בברכה,
דובי וינר, עו"ד
עו"ד דובי וינר מומחה סטיפס