3 תשובות
יש את זה בכל מיני מקומות. בין היתר אצל דתיים קיצוניים
אם אתה עושה השוואה בין השקפת עולם דתית לחילונית, אז כן, זה מתאים לקטגוריה של השקפת העולם הדתית.
Aro
כן, השקפת עולמם היא חתונה בגיל צעיר ובניית משפחה מגיל קטן.