2 תשובות
דרך משרד הפנים
או דרך קופת חולים \ בית חולים - זה אמור להיות כתוב בגליונות רפואיים
כמו כן - בתעודת פטירה ובצו ירושה (אם יש כזה)

חפש ונסה למצוא פנקסי המחאות של ההורים - שם גם כתוב מספר תעודת הזיהוי
דבר איתי בפרטי אולי אוכל לעזור לך