2 תשובות
טמפרטורה
וערבוב
ההרבה פעמים הפעפוע נעשה בין קרום שבו משאבות.. משאבות צורכות אנרגיה אז זה תלוי בכמות הגלוקוז בתא שממנו ומחמצן נוצר בתהליך הנשימה התאית ATP.
כל התהליך הזה שתיארתי תלוי גם באנזימים שתלויים בטמפרטורות מסויימות אז גם זה גורם שעלול להשפיע.
וריכוז החומרים בסביבה החיצונית לעומת הסביבה הפנימית.. זה גורם שמשפיע על קצב מעבר החומרים.