תשובה אחת
מכל אלה שכתבת דווקא מבדיקה שאני עשיתי דיאלים s3 125 נותן ערך גדול יותר לכסף מכל האופנועים
line:445
באותו הנושא: