4 תשובות
שנתיים וקצת אני חושבת
שנתיים
Aro
שנתיים
שנתיים פלוס מינוס