2 תשובות
אני יודעת שזה נמצא בהר הצופים בירושלים.
בהר הצופים בירושלים, ליד קמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית.

קווים 48 ו-48א מגיעים קרוב לש"ג הבסיס בתחנת מרטין בובר/בצלאל.
רוקיסט מומחה סטיפס