3 תשובות
אני לא אוהב חשוף
מה נראה לך?
ברור שהאופציה הראשונה
אני חושבת שהרוב יעדיפו שגם בת עם פרצוף מכוער תתלבש צנוע ואני חושבת שזה כל כך ברור שהאופציה הראשונה