5 תשובות
אין לך קריטריונים? מה את צריכה, תיאור דמות, ת. ז לספר, סיכום?
3> 3>
שואל השאלה:
ליצנית את xd^^
בוק ריפורט
שואל השאלה:
לא, המורה לא הביאה לי כלום רק אמרה לבחור ספר...