6 תשובות
אף אחד.
מישהו לא קיים
תומר
אנונימית
לחברה שלי טל-
לולה
שונטל
תפוזוש
אנונימית
בשמו/ה הפרטי.