3 תשובות
לא, אבל תעודת זהות צריך.
לא, כי אתה בשטח ישראל
אין צורך בדרכון כיוון שהטיסה בתוך הארץ.
יש צורך בתעודות מזהות.

טיסה נעימה!