3 תשובות
שהוא חם רצח עליך
חרמן עליך
מגורה מינית, חרמן עליך, במילים פשוטות.
Aro