2 תשובות
דאנק זה כאילו כזה, "חזק" "טוב".
מימס זה memes שזה... בדיחות כאלה לול. כמו שכולם עשו את הריקוד הזה של watch me nae nae, זה היה מים... אז דאנק מימס זה מימים חזקים
נראלי תודה אבל לא בטוח