3 תשובות
ראו את החישוב של נפח המזגן לפי גודל החדרים או הדירה, בתגית "מזגן, התאמת מזגנים".
מערכת סטיפס
על כל 25 מטר מרובע של נפח חלל החדר 12000 btu השווה אחד כ, ס. ישנו עוד נתון שיש להיתיחס אלו והוא סוג המיבנה אותו ממזגים. למשל קרוון או מיבנה אים גג רעפים או קומה אחרונה הקרובה יותר לגג. כאן ניצטרך אחד ורבע כ, ס על כל 25 מטר מרובע. מאת אומן המיזוג 0505504848
אומן המיזוג שאול.
במיקרה של דירות שהאקלים חם יותרמיקום הדירה בצד שמש או קומה אחרונה דירה אים חלונות גדולים הקולטים חום או חדר עלית גג יש צורך בחישוב שונה והוא על כל 20 מ 14000btu
אומן המיזוג שאול