2 תשובות
גובה כפול בסיס חלקי 2
או חצי מכפלת הגובה בבסיס