14 תשובות
12
10 וחצי 11
10 אבל תלוי לאן...
בתוך העיר 10. מחוץ לעיר 12-13
10 היו נסעות באטובוס וכו לבית ספר
עד גיל 14-15
ושעברתי בית ספר אני נוסעת באטוהוס סכסף שלי וכו ואין לי הסעות
12.5
אנונימית
12 אני חושב או11
לא זוכרת ממתי אבל אני עוד מעט בת 15 ואני נוסעת באוטבוס לבד
12-13